این فایل شامل لغات پرکاربرد ۵۰۴ است که هر اسلاید شامل یک کلمه به همراه معنی انگلیسی و فارسی می باشد.